Jesus-icon.png
Dager med Jesus

Vimeo
YouTube


Hvordan bruke "Dager med Jesus:" Personlig refleksjon
Hvordan du bruker "Dager med Jesus:" Gruppe-samtale


Dager med Jesus

01: Begynnelsen Johannes 3:16-17
02: Mirakelfødsel  Lukas 1:3 - 2:18
03: Jesu dåp  Lukas 3:1-23
04: Ekte ydmykhet  Lukas 18:10-14
05: Mirakelfangst  Lukas 5:4-11
06: Vekke opp døde  Lukas 8:41-56
07: Utvelgelsen av de 12  Lukas 5:27-28; 6:12-16
08: Salig-prisningene Lukas 6:17-23
09: Bergprekenen Del 1  Lukas 6:24-27
10: Bergprekenen Del 2  Lukas 6:27-42
11: Tilgitt og korrigert Lukas 7:36-50
12: Johannes' spørsmål Lukas 7:18-23
13: Lignelsen om såmannen Lukas 8:4-15
14: Stormen  Lukas 8:22-26
15: Den besatte  Lukas 8:27-39
16: Metter 5000  Lukas 9:11-17
17: Jesu sanne identitet  Lukas 9:18-22
18: Bønnen "Vår Far"  Lukas 11:1-4
19: Bønn og bekymring  Lukas 11:9-13; 13:22-28
20: Barmhjertige samaritan  Lukas 10:25-37
21: En blind blir seende  Lukas 18:25-43
22: Sakkeus  Lukas 19:1-10
23: Triumferende inntog  Lukas 19:28-41
24: Pengenes betydning  Lukas 19:45 - 21:4
25: Jesu autoritet  Lukas 20:1-26
26: Siste måltid  Lukas 10.25-37
27: Samtale på øvre sal  Lukas 22:26-38
28: Fornektelsen  Lukas 22:40-65
29: Rettergangen Lukas 22:63-71
30: Korsfestet Lukas 22:25-43
31: Jesu død Lukas 23:44-56
32: Han er oppstått! Lukas 23:56 - 24:50
33: Invitasjonen Romerne 3:23; 5:8; 6:23
34: Misjons-befalingen  Matteus 28:18-20


Dager med Jesus - Nåde

01: Respons på nåden  Lukas 8:41-56
02: Tilgivelse og nåde Lukas 7:36-50
03: Nådens gjerninger  Lukas 10:25-37
04: På leting etter nåde Lukas 18:35-43
05: Nådens bevis  Lukas 19:1-10
06: Nåden på korset  Lukas 23:39-56