Maalmaha aad la joogtid
Ciise Masiix

Jesus-icon.png

Vimeo
YouTube


Sida loo isticmaalo “Maalmaha aad la joogtid Ciise Masiix”: Milicsiga shaqsiyeed
Sida loo isticmaalo "Maalmaha aad la joogtid  Ciise Masiix": Dood kooxeed


40 maalmood oo aad la joogtid Ciise Masiix

Maalinta 1aad: Bilowyada   Bilowgii 1:1 -26:5I Ishacyaah 52:7 - 53:12
Maalinta 2aad: Dhalasho mucjiso ah   Luukos 1:3 -2:18
Maalinta 3aad: Baabtiska Ciise Masiix   Luukos 3:1-23
Maalinta 4aad: Sheydaanka oo jarribay Ciise Masiix   Luukos 4:1-13
Maalinta 5aad: Howlgalka Ciise Masiix    Luukos  4:16-31
Maalinta 6aad: Is-hoosaysiinta runta ah   Luukos 18:10-14
Maalinta 7aad: Mucjiso qabasho   Luukos 5:4-11
Maalinta 8aad: Sarakicinta dhimashada   Luukos 8:41-56
Maalinta 9aad: Xulashada laba iyo tobanka   Luukos 5:27-28.6:12-16
Maalinta 10aad: Barakooyinka   Luukos 6:17-23
Maalinta 11aad: Wacdintii Buurta (qaybta 1aad)   Luukos 6:24-2
Maalinta 12aad: Wacdintii buurta (qaybtii 2aad)   Luukos 6:27-42
Maalinta 13aad: Waa la cafiyey oo la canantey   Luukos 7:36-50
Maalinta 14aad: Dumarka xerta ah   Luukos 8:1-3
Maalinta 15aad: Su'aalihii Yooxanaa   Luukos 7:18-23
Maalinta 16aad: Masaalladii beereyga   Luukos 8:4-15
Maalinta 17aad: Masaalka ilayska   Luukos 8:16-18
Maalinta 18aad: Duufaanka   Luukos 8:22-26
Maalinta 19aad: Jinnoolihii   Luukos 8:27-39
Maalinta 20aad: Cunto-siinta 5000   Luukos 9:11-17
Maalinta 21aad: Aqoonsiga runta ah ee Ciise Masiix   Luukos 9:18-22
Maalinta 22aad: Tukashada Rabbiga   Luukos 11:1-4
Maalinta 23aad: Tukashada iyo welwelka   Luukos 11:9-13, 12:22-28
Maalinta 24aad: Boqortooyada dadka   Luukos 13:18-19
Maalinta 25aad: Khilaafka boqortooyada   Luukos 12:10-16
Maalinta 26aad: Samaariyihii wanaagsanaa   Luukos 10:25-37
Maalinta 27aad: Nin indhoole ah   Luukos 18:35-43
Maalinta 28aad: Sakhayos   Luukos 19:1-10
Maalinta 29aad: Guul ku galid   Luukos 19:28-41
Maalinta 30aad: Arrimaha lacagta   Luukos 19:45-21:4
Maalinta 31aad: Awoodda Ciise Masiix   Luukos 20:1-26
Maalinta 32aad: Cashadii ugu danbeeysey   Luukos 22:7-23
Maalinta 33aad: Wada hadalkii qolka sare   Luukos22:26-38
Maalinta 34aad: Daffiraad  Luukos 22:40-65
Maalinta 35aad: Maxkamadda   Luukos 22:63-71
Maalinta 36aad: Waa la qodbey   Luukos 23:25-43
Maalinta 37aad: Dhimashadii Ciise Masiix   Luukos 23:44-56
Maalinta 38aad: Isagu wuu sara kacay   Luukos 23:56 - 24:50
Maalinta 39aad: Casumaad   Rooma 3:23, 5:8,6:23
Maalinta 40aad: Ammarka weyn   Matayos 28:18-19