Jesus-icon.pngSiku pamoja na Yesu

Ni maombi yetu kuwa, hizi siku 40 pamoja na Yesu zimekupa mwanga wa kufahamu jinsi anavyotaka uishi, kuongoza na kuwashawishi wengine. Tunaendelea kuomba pamoja nawe, ili maisha yako, mahusiano na huduma yako viendane na malengo ya ufalme wake.


Siku pamoja na Yesu: Vimeo
Siku pamoja na Yesu: YouTube


Siku ya 1: Mwanzo Mwanzo 1:1 - 26:5; Isaya 52:7 - 53:12
Siku ya 2: Kuzaliwa kwake kwa Miujiza
Luka 1:3 - 2:18
Siku ya 3: Ubatizo wa Yesu
Luka 3:1-23
Siku ya 4: Shetani anamjaribu Yesu
Luka 4:1-13
Siku ya 5: Huduma ya Yesu
Luka 4:16-31
Siku ya 6: Unyenyekevu wa kweli
Luka 18:10-14
Siku ya 7: Kukamata muujiza
Luka 5:4-11
Siku ya 8: Kufufuliwa wafu
Luka 8:41-56
Siku ya 9: Kuchagua wanafunzi kumi na mbili
Luka 5:27-28, 6:12-16
Siku ya 10: Heri
Luka  6:17-23
Siku ya 11: Hotuba ya mlimani (Sehemu 1)
Luka 6:24-27
Siku ya 12: Hotuba ya mlimani (Sehemu 2)
Luka 6:24-27
Siku ya 13: Kusamehewa na kukemea
Luka 7:36-50
Siku ya 14: Wanawake wafuasi
Luka 8:1-3
Siku ya 15: Swali la Yohana
Luka 7:18-23
Siku ya 16: Mfano wa mpanzi
Luka 8:4-15
Siku ya 17: Mfano wa taa
Luka 8:16-18
Siku ya 18: Dhoruba
Luka 8:22-26
Siku ya 19: Mtu mwenye mapepo
Luka 8:27-39
Siku ya 20: Kulishwa kwa watu 5000
Luka 9:11-17
Siku ya 21: Utambulisho wa kweli wa Yesu
Luka 9:18-22
Siku ya 22: Sala ya Bwana
Luka  11:1-4
Siku ya 23: Maombi na woga
Luka  11:9-13, 12:22-28
Siku ya 24: Watu wa ufalme
Luka 13:18-19
Siku ya 25: Vita katika ufalme
Luka 12:10-16
Siku ya 26: Msamaria mwema
Luka 10:25-37
Siku ya 27: Kipofu
Luka 18:35-43
Siku ya 28: Zakayo
Luka 19:1-10
Siku ya 29: Kuingia kwa shangwe
Luke 19:28-41
Siku ya 30: Maswala ya Fedha
Luka 19:45 - 21:4
Siku ya 31: Mamlaka ya Yesu
Luke 20:1-26
Siku ya 32: Chakula cha mwisho
Luka 22:7-23
Siku ya 33: Mazungumzo yaliyofanyika chumba cha juu
Luka 22:26-38
Siku ya 34: Kusalitiwa
Luka22:40-65
Siku ya 35: Kujaribiwa
Luka 22:63-71
Siku ya 36: Kusulubiwa
Luka 23:25-43
Siku ya 37: Kifo cha Yesu
Luka 23:44-56
Siku ya 38: Amefufuka
Luka 23:56 - 24:50
Siku ya 39: Mwaliko
Warumi 3:23, 5:8, 6:23
Siku ya 40: Amri kuu
Matayo 28:18-20